sammenfatning
 
 

Sammenfatning

 

Hvis i har været dygtige i Idéskabelsesfasen, vil i stå med en masse idéer men uden det store overblik. Idéerne der er produceret er både af forskellig art og kvalitet. Samtidig er der nogså nogle af idéerne der overlapper hinanden, og andre der helt falder væk fra opgaven. For at udvælge nogle idéer vi vil arbejde videre med, er der brug for det fornødne overblik. Her er sammenfatning en god metode at rydde op i idéerne, og skabe et større overblik.

Teknikken Sammenfatning indeholder fem forskellige faser. Rækkefølgen er ikke afgørende, og det er heller ikke afgørende hvor vidt alle fem faser anvendes.

De 5 faser i sammenfatning

 


gruppering

Gruppering

I gruppering gennemgår vi alle idéer individuelt, og deler dem ind i grupper efter naturlig samhørighed. Hvordan grupperne skal være bestemmes af jer, hvor i skal vælge forskellige kriterier for gruppering af idéerne. Det kan f.eks. være at i vil lave et nyt fysisk produkt, og idéerne derfor sorteres ud fra materialevalg. Der kan også vælges andre kriterier, f.eks. forskellege i teknologi eller andet. Kriterierne er op til jer, de skal bare være relevante for opgaven og samtidig kunne sortere idéerne op i et passende antal grupper, så vi har overblik over forskelle og ligheder blandt idéerne.

 
 
 
smaller-books

Overlapning

Overlapningsfasen er den nemmeste fase, men samtidig en fase man skal passe på med. I denne fase skal i undersøge om hver individuel idé er dækket af andre af jeres idéer. Hvis en idé overlappes af en anden, slettes idéen så der opnås et større overblik. Det er nemt i idéskabelsen at producere to næsten identiske idéer,  så disse overlapninger slettes for at opnå et større overblik, uden de overflødige idéer.

 
 
lock key

Kombination

For at skabe et større overblik og en højere kvalitet blandt idéerne, undersøges det i fasen kombination om nogle af idéerne kan kombineres eller sammenskrives. Når idéerne gennemgåes i denne fase, vil der ofte ske en reduktion i antallet af idéer, og en forhøjning af kvaliteten blandt de tilbageværende. Sørg dog for at passe på, at idéerne ikke kombineres for meget. Det kan godt være at en lille idé kan smides i en lidt større idé som tilbehør, men den lille idé overses let hvis den kombineres ind i en større idé.

 
 
kasse

Konkretisering

I fasen konkretisering, undersøges det om idéerne individuelt er konkrete og klare. Hvis alle ikke forstår idéen, skal den skæres så meget ud i pap, at den til sidst ikke længere er uklar for nogen af medlemmerne. Hvis nogle af idéerne ikke kan konkretiseres (og her menes ikke konkretiseres yderligere, men at idéen slet ikke kan konkretiseres overhovedet) slettes denne. Denne fase vil altså for det første sørge for mere klare idéer, men også give et konkret overblik over de tilbageværende idéer samt forbedre dem.

 
 
pletskud 

Relevans

Sidste fase i sammenfatning er relevans. Her udrenser vi de idéer, der ikke er relevante i forhold til opgaven. Hvis en idé altså ikke kommer med værdi til opgaven, skal denne slettes fra listen (den kan dog selvfølgelig gemmes, så den kan hjælpe andre steder hvis det lyster). Relevans-fasen kan give en stor reduktion over antallet af idéer, og dermed give os et meget bedre overblik.