Lav et persona – vejen til bedre beslutninger

 
 

forskellige personaerHvorfor er det at nogle koncepter bliver en succes, mens andre fejler stort? En fejl der tit sker hos nyopstartede virksomheder, er at man udvikler sit koncept ud fra egne antagelser. Virksomheder antager at de kender kundens problemer, og at de har den bedste løsning til disse. Men mange gange har virksomhederne desværre svært ved at se situationen fra kundernes synsvinkel.

Det er kun muligt at skræddersy en god løsning til din målgruppe, hvis du tænker, føler og ser ligesom de gør. Så derfor laver man profiler, kaldet personaer, der er fiktive personer, som repræsenterer en stor gruppes synspunkter og opførsel. Et persona er altså en del af din målgruppe sammensat til én person, som agerer på vegne af gruppen.

Personaer stammer fra forfattere, der har brugt metoden i mange år. Når de lavede en ny historie, og de skulle bruge en ny rolle, skabte de en persona på baggrund af den nye rolle. På denne måde kunne forfatteren sætte sig ind i den nye rolle, hver gang rollen skulle indgå i historien.

udstyrHvad bruger man personaer til?

 

Som beskrevet tidligere, er en persona en fiktiv person, der repræsenterer en stor gruppes holdninger, tanker, synspunkter og følelser. Personaer hjælper virksomheden til at forstå kunderne bedre, da man kan se på én person og udfra dette forstå hele gruppen.

Optimalt set har man 3-5 forskellige personaer, der repræsenterer forskellige dele af din målgruppe. 3-5 personaer er en stor nok mængde til at dække størstedelen af din målgruppe, og lille nok til at give overblik, være specifik og gøre det nemt for virksomheden at forstå kunderne.

 

Det vigtigste mål med personaer, er at få virksomheden til at designe en forretning, der løser kundernes behov så godt som muligt. Ved at forstå kundernes behov, kan virksomheden bygge produkter som kunderne rent faktisk vil betale penge for. Der er mange måder at finde behovene hos kunderne, blandt andet ved tests, interviews, diskussioner, fokusgrupper og undersøgelser. Personaer er dog en nem og hurtig måde at få målgruppens holdning ind over, uden at skulle bruge for mange timer på at spørge målgruppen.

Så næste gang du skal lave en ny feature, skrive blogindlæg, skabe nye facebook annoncer eller noget andet, kan personaerne hjælpe dig med at lave bedre beslutninger, baseret på din målgruppe.

Hvad er fordelene ved personaer?

 

Som nævnt før kan man blandt andet spørge sine kunder ved brug af tests, interviews, diskussioner, fokusgrupper, undersøgelser og meget mere. Hvorfor er det så lige at man skal vælge personaer som en metode? Her er nogle af de fordele der er, ved brug af personaer.

mand med ideer

* Målgruppens mål og behov bliver et fokus for teamet. Man udvikler ikke længere bare for at udvikle, eller fordi man har fået en idé, man udvikler nu ud fra målene og behovene som målgruppen har.

* Virksomheden kan koncentrere sig om at designe ud fra et lille antal personaer, der repræsenterer målgruppen. Man kan vælge ikke at lade alt blive testet af store og dyre tests, men i stedet tage de mindre beslutninger alene ud fra personaer.

* De er relativt hurtige at lave, og der bliver derfor sparet meget tid, der ellers ville være blevet brugt på at lave ét stort kort over behovene.

* Med personaer undgår man at bygge ting som kunden spørger til, men bygger i stedet ting som kunden rent faktisk vil bruge. Unødvendige features bliver altså i højere grad sorteret væk.

* Uenigheder i virksomheden kan afvikles ved at vurdere ud fra personaerne. Dermed skabes der ikke splid i teamet i lige så stor stil, som der ville være blevet uden personaer.

Research til personaer

 

researchSelvom fordelene er klare, så husk at personaer ikke kan stå alene for beslutningerne. Tests, undersøgelser og interviews skal selvfølgelig laves, så man har det bedste grundlag for beslutningerne. At lave personaer skal helst ikke være baseret på gætteri og antagelser.

For at personaerne kan være så realistiske og troværdige som muligt, er det vigtigt at have lavet kvalitativ og kvantitativ undersøgelser. Dette kan gøres ved først at lave hypoteser omkring personaens holdning og synspunkter, for derefter at teste disse med blandt andet interviews, brugerundersøgelser, observationer, analyser, statistikker og meget andet. Husk på, at dine personaer kun er så gode som undersøgelserne bag.

 

Her er nogle gode måder at lave researchen billigt på:

 

Google analytics

Langt de fleste hjemmesider har i dag google analytics installeret, og hvis din hjemmeside ikke har analytics, burde du lukke denne blog for at installere det nu. Det Analytics kan hjælpe dig med i denne situation, er at vise hvad dine besøgende på hjemmesiden er for nogle.

Du kan finde ud af hvilke søgeord de bruger for at finde dig på google, hvor lang tid de sidder på siden, hvor gamle de er, hvad køn de er, deres it-udstyr og meget andet. Gå ind på din analytics bruger, gå ind under fanen målgruppe og leg nu med de forskellige oplysninger.

Alle stillinger i virksomheden

Når man laver personaer, er det vigtigt at samle alle stillinger i virksomheden, så det ikke kun er markedsføringsafdelingen der sidder med opgaven, men at kundeservice, udviklere, chefer og alle de andre også hjælper med.

Alle der kender målgruppen og snakker og/ eller analyserer med dem skal involveres, for at lade dem dele deres perspektiv på personaet. Der ligger meget guld gemt i dem der dagligt har med målgruppen at gøre, og det er tit de ikke bliver spurgt.

 

 

Sociale medier

Sociale medier er blevet så populære, at de fleste danskere i dag har en facebook-profil. Fordi at så mange har det, og at de oftest fylder mange informationer til profilen, kan sociale medier som Facebook og LinkedIN være guld at bruge til research. Se på deres informationer, deres statusopdateringer, de forums og grupper der er og alle de andre steder, hvor der ligger massevis af informationer om målgruppen.

Spørg målgruppen

Er der nogle bedre måder at forstå målgruppen på, end at spørge dem? Spørgeskemaer, interviews og undersøgelser er oftest førsteprioritet for at lave personaer, og de giver en meget stor indsigt i hvad målgruppen har af behov, værdier og alt det man nu vil finde ud af. Kom derfor væk fra skrivebordet, og kom ud og spørg nogle fra målgruppen – det er den klart bedste måde at forstå dem på.