Omvendt brainstorming

Du kender til brainstorming, men videreudviklingen omvendt brainstorming kender du måske ikke. Det er dog ærgerligt hvis du ikke gør, for omvendt brainstorming er langt mere idéskabende end den almindelige brainstorming.

Teknikken starter ud med, at man først producerer negative idéer. Disse negative idéer bruger man så som mellemtrin til de positive/ rigtige idéer. De fleste mennesker har nemlig nemmere ved at producere negative idéer end positive, og derfor er omvendt brainstorming en god teknik, hvis man vil udnytte gruppens potentiale fuldt ud.

Omvendt brainstorming kan både anvendes til at skabe nye idéer og til at videreudvikle nuværende løsninger. Hvis man vil skabe forbedringer, er omvendt brainstorming en god teknik at kunne. Pas dog på med at bruge omvendt brainstorming individuelt, da dette langt fra er optimalt. Sørg for at have resultaterne fra de forskellige faser noteret ned, så alle gruppemedlemmerne kan se dem.

Omvendt brainstorming indeholder 4 arbejdsfaser. Sørg for at holde dem adskilt, så faserne ikke flyder sammen.


Positiv problemformulering

I første fase skal du fokusere på opgaveformuleringen ud fra et positivt synspunkt.

 

håndmediphoneNegativ problemformulering

Anden fase er næsten den samme som den første, bare med en negativ formulering i stedet for en positiv. Da dette nok er nyt for dig, kommer der nedenunder et eksempel.

Positiv opgaveformulering: Hvordan kan de kreative ressourcer i vores virksomhed forøges?

Negative opgaveformuleringer:

Hvordan afskrækker vi medarbejderne fra at stille forslag?

Hvordan skaber vi et miljø der dræber al kreativitet?

Hvordan holder vi medarbejderne udenfor udviklingen?

Hvordan hindrer vi, at medarbejderne tænker selv?

Hvordan kvæler vi de idéer der opstår?

Negative problemformuleringer kan variere på mange forskellige måder, og det virker bedst hvis der formuleres flere forskellige negative opgaveformuleringer. Man kan med fordel lave en masse negative opgaveformuleringer og så efterfølgende vælge de bedste og vigtigste ud.

 

Negative idéer

I tredje fase bruger vi de negative problemformuleringer fra før og producerer idéer ud fra disse. Der bliver altså lavet en slags negative, fordrejede idéer, der er det modsatte af hvad vi stræber efter at opnå. Som regel er det meget nemmere at producere et stort antal negative idéer, end det er at producere positive idéer. Disse negative idéer der bliver produceret her, bruges som mellemtrin til de positive idéer. Husk at fase 3 er en kreativ proces, og derfor er det vigtigt at der ikke vurderes eller kritiseres på disse idéer, da det faktisk ofte er de vildeste og mest urealistiske idéer som giver det bedste resultat.

 

Positive idéer

Når et passende antal negative idéer er produceret, er det tid til at gå til trin 4. De negative idéer i fase 4 ændres nu til positive idéer, eller bruges som indgangsvinkel til at skabe nye positive idéer, som passer til den positive opgaveformulering. Man gennemgår de negative idéer en efter en, og ved nogle af dem viser det sig, at de kan vendes til positive idéer. Man finder også ud af, at mange af de negative idéer får gruppen til at se helt nye idéer.

Denne fase er også en kreativ proces, så husk ikke at vurdere eller kritisere de mange idéer der kommer ud. Resultatet af teknikken er nu et antal positive idéer, som gruppen nu kan arbejde videre med.