Værktøjer til idéskabelse

 
 

brainstorming
associations
omvendtbrain
rolleperspektiv