idesi
 
 
 

Idésien

 

Idésien er en hurtig måde at prioritere en stor mængde idéer på. Der vil altid være gode og dårlige idéer mellem en stor bunke idéer, og for at komme videre er det nødvendigt at udvælge de bedste, og kun arbejde videre med disse. Idésien er en meget praktisk teknik, som giver en objektiv vurdering af, hvilke idéer som gruppen finder bedst.

Idésien er et system der gør det muligt hurtigt at prioritere et stort antal idéer. Metoden kan også nemt udføres i en stor gruppe, og størrelsen på gruppen påvirker ikke engang tiden i denne teknik. Teknikken prioriterer idéerne og indikerer dermed hvilke idéer der skal gåes videre med, og hvilke der skal skrottes.

Idésiens 3 faser

 

 

1Valg af kriterier

I første fase vælger gruppen nogle vurderingskriterier til de enkelte idéer. Så længe kriterierne er nogle deltagerne hurtigt kan tage stilling til, og at de er relevante for opgaven kan de bruges. Eksempler på sådanne kriterier kunne være “opfylder idéen et reelt behov?”, “er idéen miljøvenlig?”, “hvor meget support kræver idéen?” eller hvad i nu finder på. Til sidst i fase 1 laves prioriteringer af de forskellige kriterier, hvor der eksempelvis kan gives faktorer fra 1 til 5, hvor 1 er “ikke vigtig” og 5 er “meget vigtig”.

 

2Individuel vurdering

I fasen individuel vurdering tager hvert gruppemedlem personligt stilling til hvorvidt de enkelte idéer opfylder kriterierne. Dette gøres ved at tildele idéerne point i hvert kriterie. For at gøre dette nemt, især med mange gruppemedlemmer, kan et PV-skema anvendes. Se eksempel på PV-skema nederst.

 

 

3Sammentælling

Når alle deltagerne for sig selv har vurderet alle idéerne, laves en optælling af pointene, og ud fra dette laves et gennemsnit. Husk at gange resultaterne op med prioriteringerne af kriterierne, så de vigtige får en større skala end de mindre vigtige kriterier. Til sidst laves et gennemsnit af gruppemedlemmernes svar, og ud fra dette kan man se en objektiv vurdering af, hvilke idéer der er bedst.

 

 

Eksempel på PV-skema

Bemærk: Tallet i parantes efter kriteriet er prioriteringen. Dermed vægter kriteriet “Opfylder idéen et reelt behov?” højest, og “Er idéen miljøvenlig?” vægter lavest. Det samlede resultat er så taget og ganget med den pågældende faktor.

Resultatet for idé 1 er altså (3*5)+(5*1)+(2*3)=26.

 

PV-Skema Opylder idéen et reelt behov? (5) Er idéen miljøvenlig? (1) Hvor meget support kræver idéen? (3) Resultat
Idé 1 3 5 2 26
Idé 2 2 1 4 23
Idé 3 5 1 3 35
Idé 4 1 3 2 14