plantelys
 
 
 
 

Idéforbedring

 

Idéforbedring er en god teknik til at viderudvikle idéer, eller forbedre og viderudvikle en eksisterende løsning. Idéforbedring går ud på først at analysere idéen, så de stærke og svage sider findes, for derefter at gøre de stærke sider stærkere og de svage sider mindre svage. På denne måde forbedres idéen i helhed.

 

Normalt når man ser på en idé, ses der på idéen som en helhed. Men med idéforbedringsteknikken, ses idéen i mere opløste elementer, så vi kan analysere og løse problemet koncentreret. Når man sepererer de stærke og svage sider fra hinanden, kigger og analyserer på dem, finder man oftest frem til forbedringer af begge sider.

 

Idéforbedring gennemføres i seks faser:

Idébeskrivelse

Før vi rigtigt går i gang med at forbedre idéen, er det vigtigt at fodarbejdet er færdigt. Det er nødvendigt at alle i gruppen har den samme forståelse af idéen, så der ikke kommer misforståelser længere henne i forløbet. Teknikken starter altså ud med at beskrive idéen, så alle forstår den ens.

 

Stærke sider

I fasen stærke sider, findes alle de stærke sider ved idéen. De gode ting ved idéen skrives altså ned. Det behøves ikke at være sider hvor idéen er den klart bedste inden for sit område, men bare de sider af idéen som gruppen ser som et plus for idéen. Teoretisk set kan det være ligegyldigt om man starter med de stærke sider eller de svage sider, dog viser det sig ofte, at ved at starte ved de stærke sider af idéen genereres der ekstra energi og interesse for idéen, der gør det nemmere for gruppen af forbedre den.

 

Svage sider

Denne fase handler om næsten det præcis samme som i fasen før, men denne gang skal der findes alle de svage sider ved idéen. Det er vigtigt at gruppen forholder sig kritisk til idéen, da det svært kan være svært for grundlæggerne af en idé at finde svage sider ved ens idé. Derfor kan der også med fordel indhentes eksterne folk til at lave fase 2 og 3, da disse ofte har nemmere ved at finde både svage og stærke sider af idéen, eftersom de ikke har arbejdet med den pågældende idé før.

 

Idéudvikling af stærke sider

Når både de stærke og svage sider af idéen er fundet og beskrevet, kan vi gå videre til 4 og 5 fase, Idéudvikling. I denne fase ses der igen på de stærke sider af idéen, men denne gang med henblik på at udvikle den. Dette er altså en kreativ proces, hvor det gælder om ikke at kritisere eller vurdere de idéer der kommer til udvikling af idéen. Der er nogle af de stærke sider der ikke kan forstærkes, men så længe nogle af dem bliver forbedret har teknikken hjulpet.

 

Idéudvikling af svage sider

Denne fase er igen idéudvikling, men denne gang udvikler vi på de svage sider af idéen. Her spørger man “hvordan kan vi mindske eller fjerne denne svage side?” og “hvordan kan vi vende det til noget positivt?”. Igen er det ikke alle svage sider der kan formindskes, men hvis der blot elimineres nogle af de svage sider, vil dette stadig være en klar forbedring af idéen. Denne fase er igen en kreativ proces, og derfor tages idéerne uden at vurdere eller kritisere dem.

 

Sammenfatning

I denne sidste fase, sammenfatning, vurderes idéerne og forslagene som er udviklet i 4 og 5 fase. De idéer som efter gruppens vurdering kan anvendes, sættes så sammen med den oprindelige idé. Dermed er den oprindelige idé forbedret, og den vil højst sandsynligt klare sig bedre ude i den store verden.